’När mamma dricker’

”Det finns inget spöke i hela världen som är läskigare än mamma efter några glas” Trygga Barnen 💛

Samtidigt som du läser det här föds ännu ett antal alkoholister. Varje dag kliver hundratals svenskar in i ett missbruk som de aldrig kan tillfriskna ifrån. Och bredvid står oskyldiga barn som ser sina föräldrar försvinna in i dimman.

Idag är en halv miljon svenskar riskbrukare av alkohol. På varje missbrukare går det 8-12 anhöriga och vänner som drabbas. Det betyder närmre 5 miljoner människor drabbas.

Mellan 5.000 och 7.000 människor dör varje år av alkoholrelaterade sjukdomar och skador. Du trodde väl inte att du var påverkad? Men dagligen rullar miljontals skattekronor till vård av de skador som alkoholen skapar.

Läs mer om hur livet för många familjer ser ut, och vad du kan göra för att skapa drägligare tillvaro för de barn som drabbas. Kanske kan vår ökade kunskap och vårt engagemang hindra ännu fler glider iväg från sina barn, bort där ingen längre når.

www.tryggabarnen.org kan du möta många som arbetar för förändring.

Jag är både stolt och glad att projektet Unga Vuxna Trelleborg vill samverka, tillsammans kan vi lyfta barnperspektivet 🌸

 

Lämna en kommentar