Ett mynt har två sidor.

Skillnaden bipolär 1 & 2

Om depressioner varvas med kraftiga manier, ofta med psykotiska symptom, kallas tillståndet för bipolär sjukdom typ 1.

Om depressionerna istället varvas med hypomanier (en lindrigare form av mani) kallas tillståndet för bipolär sjukdom typ 2.

Vid hypomani framträder olika symtom såsom minskat sömnbehov, starkt självförtroende, ökad och målinriktad aktivitet (intensivt engagerad i arbete, skola, socialt eller sexuellt) eller psykomotorisk agitation/irritabilitet.  Man har oftast sjukdomsinsikt, till skillnad från typ 1 där mani kan ge mycket svåra konsekvenser.

För mig, när jag kliver in i min hypomana bubbla, innebär det att jag kan prata mer än vanligt, att tankarna går snabbare, att jag klarar mig med betydligt mindre sömn, är mer energisk och tycker att jag mår riktigt jävla bra. Ja, jag kan faktiskt säga att jag är lycklig och tillfreds med livet.

För många är hypomana episoder enbart positiva, till exempel för konstnärer som blir mer kreativa.

Neuropsykiatriska teamet i Trelleborg har fantastiska medarbetare som aldrig någonsin skakat om min tillit till dem, utan bara fått mig att förundras över hur professionella och ödmjuka de är, de har välkomnat mig med värme och engagemang i min behandling. All heder och respekt till er underbara människor.

Något jag uppmärksammat vid bedömningen av min sjukdom, är hur lätt det förväxlas med vanlig depression, då man oftast inte söker hjälp under den hypomana episoden, för man mår så otroligt bra. När man sedan växlar över till den depressiva episoden har man lite mer kontakt med psykiatrin, och just i detta läge är det svårt att fånga upp sjukdomen. man ser bara en sida av myntet.

Jag bankade mitt huvud i väggen till jag svimmade

Jag minns ett tidigare besök hos min dåvarande läkare,  då jag sökte hjälp under en depressiv episod. Det var en utav de värsta depressioner jag upplevt, som att jag levde i ett verkligt helvete. Kände mig som den mest ensamma människa i världen, trots jag har en familj och vänner jag älskar mer än något annat, så fanns det inget som kunde få mig känna mig mindre ensam. Jag grät 10 timmar om dygnet, sov 14 timmar, grät 10 timmar, sov 14 timmar. var så själsligt och mentalt trött på mig själv och denna jävla sjukdom att jag bankade mitt huvud i väggen till jag svimmade.

När jag kom till allmänpsykiatrin för att tala ut om detta, erbjöd man mig inte några samtal hos psykolog, nej man la fokus på hur jag åt och tränade. Allt jag ville var att ha någon att prata med.  Jag har än idag aldrig blivit erbjuden att medicinera för depressioner eller det bipolära, utan man har lagt all kraft på ADHD.

Det jag önskar av vården, är att se till mer än vad som händer i livet just då när man söker, att fråga lite mer konkret ” hur ser livet ut för dig annars”? För det finns så otroligt många differentialdiagnoser till depression, allt från somatiska sjukdomar till psykiska.

Jag önskar även att man kanske fokuserat lite mer på samtal, än att förlita sig på medicinering, vilket i min värld bara är en lösning på kort sikt.  Läser man dessutom i FASS, på alla dessa substanser man ska stoppa i sig, så står det ” Det används enbart efter att andra läkemedelsfria behandlingsmetoder har prövats, så som samtalsterapi och beteendeterapi.” men man blir sällan erbjuden detta.  Tänk på, det är en rättighet för dig, och en skyldighet för psykiatrin, att erbjuda dessa behandlingar innan du får massa mediciner som behandling.

Med detta inlägg vädjar jag till er som kanske upplever eller känner någon som går igenom just detta att uppmärksamma depressioner, men även hur du/personen mår mellan varven. Det är så lätt att det missas och att man blir erbjuden fel vård.

Peace, love and understanding