DEL TVÅ: Vad händer med Unga Vuxna Trelleborg?

Vi vill informera er alla om att styrelsen ännu inte kunnat fatta ett slutgiltigt beslut kring huruvida vi beviljas medel eller ej för att fortsätta vårt viktiga arbete. Detta är inget som Josefin eller jag är delaktiga i eller kan påverka på något som helst sätt. Vi har varit redo att komma igång med verksamheten ända sedan 1 augusti.

Detta innebär att vi inte kommer att kunna arbeta på något som helst sätt med projektet förrän vi får ett slutgiltigt beslut om huruvida vi kommer att få fortsätta eller ej då varken Josefin eller jag är anställda för att arbeta vidare med detta.

Vi vill inget hellre än att komma igång igen på allvar men det är ett beslut som ligger utanför projektledningens och projektägarens makt.

Våra deltagare, våra kontakter och samarbetspartners blir alla berörda av detta på ett eller annat sätt men vi är ändå förhoppningsfulla inför ett beslut inom överskådlig framtid.

Vad händer med Unga Vuxna Trelleborg?

Eftersom många har frågat oss om vad som hänt med UVT och huruvida man kan skicka unga personer till oss så känner vi att det är dags för ytterligare en uppdatering.

Som bekant så inleddes UVT som en pilotstudie den första januari. Denna tog slut den siste juli i år. Resultaten av denna pilotstudie kommer att göras tillgänglig på webbsidan i form av en mycket gedigen utvärdering gjord av Johanna Eriksson på Framtidsutbildning AB på uppdrag av Trelleborgs Samordningsförbund.

Sedan avbrottet i Juli så har projektledningen medverkat vid en rad evenemang och hållit en rad presentationer om projektet. Vi har fått mycket positiv respons för vårt arbete och blivit tillfrågade av myndigheter, skolor och enskilda föreningar som vill veta mer om verksamheten och inleda samarbete med oss.

En projektansökan lämnades in under sensommaren för fortsatt finansiering och i skrivande stund så väntar vi på slutgiltigt beslut från Samordningsförbundet för att få fortsätta vårt viktiga arbete.

Vi har redan en genomarbetad plan som tar vid där pilotstudien avslutades. Projektledningen har under avbrottet knutit kontakter och initierad några riktigt trevliga samarbeten. Vi har även träffat ett antal potentiella deltagare. Vi är alltså redo att komma igång igen så fort vi får grönt ljus att fortsätta.

Så detta är vart vi står November 2017. Planen är att vara igång den 1 december med förarbetet.

Vi håller tummarna och tycker att det ska bli enormt spännande och givande att åter komma igång med vårt viktiga arbete.

Ha en riktigt fin höst! 🙂

-Projektledningen