Om strategier

Under sommaren så har våra inspiratörer tagit sig an ämnet strategier och kommer här i ett antal texter att berätta dels om strategier som fungerar för dem och vad vi som samhälle kan bli bättre på för att arbeta mer förebyggande mot psykisk ohälsa.