L3 Metoden

Mikael Svennerbrandt

Vi som arbetar med Unga Vuxna Trelleborg är väldigt inspirerade av en form av pedagogik under benämningen L3-Metoden. L3 står för Liv, Lust & Lärande. Metoden formulerades och utvecklades av Mikael Svennerbrandt som under mer än 40 år har arbetat direkt med att uppmuntra, inspirera och stötta unga människor.

L3-Metoden är både en intressant, nödvändig och väl beprövad metod till lärande och personlig utveckling som i sann humanistisk anda borde vara den självklara arbetsmetoden för alla som på ett eller annat sätt kommer i kontakt med eller/och arbetar med målgruppen.

L3-Metoden är holistisk (Se; Holism) vilket innebär att den grundar sig på en helhetssyn av människan snarare än enskilda delar tagna ur kontext. Mikael Svennerbrandt beskriver medoden såhär i sin senaste bok L3-METODEN – En vägledande modell (Mediamonstret, 2016);

L3-Metoden är en vägledande modell som byggs kring en kreativ kärna som exempelvis musikskapande, foto, bild, drama, idrott etc. I en kreativ läroprocess har samtliga elever inflytande över sitt aktiva deltagande, var och en jobbar utifrån sin egen förmåga. Utgångspunkten är konstant, den är där den enskilde individen befinner sig.”

Detta är precis utifrån detta synsättet och med liknande kreativa processinriktade metoder vi på Unga Vuxna Trelleborg vill arbeta. Utifrån våra erfarenheter från både våra arbeten men också från egna erfarenheter och upplevelser så är det viktigt att man möter individen där denne för tillfället befinner sig. Att man uppmuntrar och inspirerar till engagemang, lärande och personlig utveckling genom att själv engagera sig i individen, att lära sig av henne och att på så sätt utvecklas tillsammans.

En av våra processledare har själv varit elev hos Mikael Svennerbrandt under tiden för Rädda Barnens musikprojekt vilket var ett lyckat projekt som implementerades till en IV-linje. På musikprojektet så arbetade man processinriktat tillsammans med elever som alla hade någon form av problematik och svårigheter bakom sig.

Musikskapandet var kärnan i undervisningen och genom att uppmuntra varje enskild elevs kreativitet och vilja så möjliggjorde man samtidigt så att det blev lättare för eleverna att lyckas med de sedvanliga ämnena.

Lärarna blev positiva förebilder hos eleverna på ett sätt som kanske ingen vuxen varit tidigare i ens liv. Man engagerade sig i individens liv med allt vad det innebar. Det finns hyllmeter av skrivna lovord från före detta elever som gått Rädda Barnens Musikprojekt.

L3-Metoden borde vara en själklarhet för alla som jobbar med utsatta ungdomar, eller snarare ALLA människor.

För den som vill läsa mer av Mikael Svennerbrandt om L3-Metoden och Rädda Barnens Musikprojekt så rekommenderar vi böckerna L3-METODEN – En vägledande modell (Mediamonstret, 2016) samt Vägen Tillbaka – Liv, Lust och Lärande i Rädda Barnens Musikprojekt (We Are Sailing, 2010).

 

Rädda Barnens Musikprojekt har en egen Facebookgrupp HÄR med över 1000 medlemmar. Många f.d. elever.
Intervju i Radio P4 med Mikael Svennerbandt i samband med boksläppet HÄR.
Se också filmen Med Musiken Som Revansch om Musikprojektet som gick på Kunskapskanalen HÄR.