Projektet Värdefullt

Projektet Värdefullt var ett mycket framgångsrikt projekt mellan 2012-2015 som likt vårt var finansierat av Trelleborgs Samordningsförbund och där Trelleborgs Vuxenpsykiatri med verksamhetsutvecklaren Per Granvik i spetsen stod som projektägare.

Syftet med projektet var att samla in berättelser om återhämtning från personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa för att delge dessa personers erfarenheter och upplevelser gentemot professionen som kommer i kontakt med målgruppen med psykisk ohälsa.

En av framgångsfaktorerna var projektledaren Fredrik Thyberg, Inflytandekoordinator, som förutom att själv ha egen erfarenhet av psykisk ohälsa också är en utmärkt människokännare som tror på, och lyfter, deltagarnas potential. Under en utvärdering av projektet som gjordes under 2015/16 så framgick det vid intervjuer med deltagarna att Fredrik kommit att bli en förebild vars jordnära och empatiska personlighet betytt mycket i deras utveckling.

Projektet Värdefullt gav även ut två publikationer; boken Destination Hopp 2013 och magasinet Värdefullt 2015.

 

Den första publikationen Destination Hopp innehåller nio personers egna berättelser och erfarenheter av psykisk ohälsa och återhämtning. Boken bjuder läsaren på en unik insikt i hur det är att överleva, och att leva, med psykisk sjukdom. Varje berättelse avslutas med instuderingsfrågor som uppmuntrar till reflektion och vidare diskussion.

 

 

Den andra publikationen magasinet Värdefullt bjuder på allehanda intressanta artiklar, reportage, intervjuer, kåserier och personporträtt av alla, då aktiva, deltagare i ett lättsammare och lättillgängligare format.

Det huvudsakliga syftet var förstås att deltagarnas berättelser skulle komma professionen till gagn i deras dagliga arbete men en mycket positiv sidoeffekt var hur deltagarna stärktes och växte som personer under sin tid i projektet.

När människor med vitt skild bakgrund träffas och arbetar processinriktat tillsammans så händer det en rad fantastiska saker. Man utvecklas och lär sig av, och speglar sig i varandra.

 

Båda publikationer finns att ladda ned här nedan:

Destination-Hopp

vardefullt_Lagupplast