Josefin Ristinmaa & Duke W. Shane heter vi och tillsammans leder vi projektet Unga Vuxna Trelleborg. Vi är 26 år respektive 34 år. Vi har båda egen erfarenhet av hur det är att må känslomässigt skit. Dessutom vet vi båda hur det känns att sitta fast i myndighetskarusellen.

Dessa erfarenheter har rustat oss med både vilja och drivkraft att utveckla och förbättra samhällsservicen som vi alla påverkas av. Vi vill tillsammans med dig lyfta fram vad som är viktigt för just vår målgrupp i kontakten med vård, utbildning, arbetsmarknad och andra myndigheter. Vi vill synliggöra det positiva såväl som negativa för att kvalitetssäkra de insatser som görs för vår grupp.

Tillsammans så kommer vi att kunna förmedla kunskap genom våra egna berättelser åt alla som möter personer, precis som oss, som befinner sig mitt i livet och alltså utgör målgruppen Unga Vuxna.

Vår gemensamma nämnare är att vi hamnat i gråzonen mellan samhällets olika ålderskategoriseringar för insatser. Vi är oftast antingen för unga för en insats eller så är vi för gamla för en annan. Vi är ingen homogen grupp där alla bör behandlas likadant utan varje individ är den andre olik. Genom att vara två personer som står långt ifrån typiskt myndighetsfolk så vill vi inspirera till och att ta tillvara på just DIN berättelse. Ingens historia är den andre lik.

Genom att väva samman olika personers egna berättelser och erfarenheter med våra egna så kommer vi tillsammans att kunna bidra till ett bättre rustat samhälle och agera brobyggare i kontakten mellan individen och systemet.