Vad är Unga Vuxna Trelleborg?

Unga Vuxna Trelleborg är ett initiativ av Socialpsykatrin på Trelleborgs Kommun tillsammans med Arbetsförmedlingen Trelleborg och Region Skåne Vuxenpsykiatrin Malmö/Trelleborg. Projektet finansieras av Trelleborgs Samordningsförbund.

Syftet med projektet är att med hjälp av unga personer mellan 18-30 och personer som kommer i kontakt med målgruppen i sitt arbete på en daglig basis samla in erfarenheter, förslag och idéer kring hur vi kan utveckla vår samhällsservice på bästa sätt utifrån behoven som finns hos målgruppen.

Vi vill ta reda på, direkt från källan, vad som fungerar bra men även det som fungerar mindre bra och som behöver utvecklas. Detta i syftet att kunna identifiera brister och/eller systemfel.

Många unga vuxna befinner sig i en utsatt situation med bl.a skolmisslyckanden bakom sig, svårigheter att få ordentligt fotfäste på arbetsmarknaden, att vara ung/ensamstående förälder, att handskas med psykisk ohälsa på ett eller annat sätt och socialt samt ekonomiskt utanförskap. Detta är väldokumenterade trender, även av oss under vår pilotstudie. Frågan är; Vad kan vi göra för att på bästa sätt möta målgruppens behov och önskemål samtidigt som vårt samhälle ställs inför prövningar som inte setts tidigare?

För att kunna fortsätta att utveckla en högkvalitativ och hållbar samhällsservice  så behöver vi arbeta tillsammans. Målgrupp och profession måste mötas på mitten och hjälpas åt.

Tiderna kräver att vi vågar börjar titta på alternativa lösningar och förhållningssätt i takt med att vårt samhälle utvecklas.