Jag heter Gunilla Tyrell, har tre vuxna barn och bor på Dalajär i Trelleborg. Enligt min mening är det en av de bästa platserna på jorden att bo på. Jag har nära till havet och landsbygden men det tar bara tio minuter in till stan och mitt arbete. Vill jag in till Malmö och kanske vidare till tex Danmark finns det bra förbindelser. Jag gillar att resa och uppleva nya platser och kulturer. Speciellt roligt är det att få se och få information om hur de” vanliga människorna” lever. Hur bor man, vad äter man, finns föräldrapenning, hur fungerar skolan, vården  osv. Jag går gärna in i en livsmedelsaffär och tittar på utbudet. Det ger en bra bild över människornas vardag tycker jag. Förutom att resa tycker jag om att läsa, gå på teater, konserter och utställningar. Och TFF så klart. Jag ser så många matcher jag kan.

Jag har arbetat med psykiatri i hela mitt yrkesverksamma liv. Jag började på Östervångshemmet i Trelleborg och via behandlingshem för psykossjuka, Utbildningsavdelningen på Malmö Östra sjukhus och Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken i Malmö var jag tillbaka i Trelleborg 1996. Då anställdes jag som Psykiatrissjuksköterska i kommunens nystartade socialpsykiatrisk verksamhet. Där är jag fortfarande kvar, nu som enhetschef.

Projektet Unga Vuxna Trelleborg tittar på frågor som är ytterst aktuella i mitt arbete men också i samhället i stort. Fler och fler unga människor upplever någon form av psykisk ohälsa. Det kan ge en känsla av utanförskap och ensamhet. Får man inte stöd, hjälp och förståelse kan det följa en genom livet. Vi vuxna och speciellt vi som jobbar med dessa frågor behöver bli bättre på att se och möta våra ungdomar. Jag hoppas att projektet kan bli ett sätt att förbättra detta och att ungdomar som deltar ska uppleva att deras röst är viktig och att de inte är ensamma.

Våra barn och ungdomar är det viktigaste vi har, kan vi förbättra deras villkor kan vi förbättra framtiden.