Vägra vara offer för mobbare och kontrollfreaks

Foto: Sanja Gjenero

Genom i stort sett hela livet så har jag fått handskas med mobbare, rasister, homofober, religiösa fanatiker, kontrollfreaks och en massa annat mänskligt avskräde. Jag var tungt mobbad som grabb så skolan var allt annat än en positiv upplevelse för någon som mig och med mina blygsamma förutsättningar utifrån min samhällsklass.

Jag var i ett långt förhållande (13 år!) där jag ständigt kände mig förminskad, förbisedd och betydelselös. Det var ständigt fel på mig, mitt utseende, mina tankar och åsikter, mina estetiska preferenser, mina drömmar och mitt val av vänner. Det åt upp mig inombords. Hon var ett kontrollfreak och jag en extrem rebell men som den känsloperson jag är av naturen så gav jag alltid efter för att ”hålla freden”, även när jag visste att jag hade rätt.

Mobbare och kontrollfreaks. De är ofta av samma sort. Deras beteende är oftast tätt förknippat med en genomgående känsla av otillräcklighet och brister i den sociala samvaron med andra. De är också potentiellt farliga då de ofta tenderar att hitta någon som är mer sårbar än de själv för att utöva sin makt på.

Detta maktutövandet övergår lätt till psykisk misshandel. Och för oss som redan är känsliga och sköra på vissa sätt så kan detta leda till något som jag väljer att kalla för ofrivillig egocid, alltså en påtvingad självdöd. Personer som utövar kontroll får oss att dö lite mer inombords tills dess att deras vilja är lag, att deras värderingar, drömmar och ideal är våra också. De tvingar oss till självbedrägeri som taget till sin yttersta spets garanterat leder till depression, apati och kanske slutligen döden. Om inte den fysiskt slutgiltiga döden så den själsliga och intellektuella döden.

Så hur värjer vi oss mot dessa människor som drivna av egna ambitioner om total kontroll trampar på våran integritet och trycker ner oss till lydnad och vill att vi dansar efter deras pipa? Genom att tvinga oss själva att våga stå upp för oss själva, att våga säga nej, att våga säga till den kontrollerade parten att ;”Nu får det fan vara nog!”, sök hjälp hos vänner eller hos någon professionell.

Många gånger så ursäktar sig den kontrollerande eller mobbande parten med snyfthistorier som snabbt förlorar sin trovärdighet så fort han eller hon känner sig manad att ta till väl beprövade härskartekniker. Några av dessa härskartekniker kan vara;

  • Att ständigt ifrågasätta och avfärda den andres åsikter, tankar och värderingar.
  • Att förlöjliga och förminska den andre, i sällskap av andra eller innanför stängda dörrar.
  • Att frenetiskt rota igenom den andres saker och i vissa fall stjäla dem.
  • Att uttalat eller outtalat få den andre att undvika sociala aktiviteter på egen hand.
  • Att påtala att man tycker illa om den andres vänner, familj och dylikt.

Hur vet jag detta? Jag har upplevt det själv, flera gånger i livet, i långa perioder och med olika personer från barndomen och upp i vuxenlivet. Jag vet hur dessa mobbande kontrollfreaks kan trycka ner en och få en att ifrågasätta sig själv och ens existens. Jag har även träffat personer genom mina arbeten och i nära personliga relationer som råkat ut för flera eller alla ovanstående former av psykisk misshandel.

Det viktigaste att komma ihåg i alla lägen är att det ALDRIG är ok och att det ALDRIG ska tolereras eller accepteras. Sen är det ofta så att människor som visar sådana tendenser och beteenden själva mår dåligt eller själva har en dålig självbild som de borde söka hjälp för och arbeta med snarare än att ta den enkla utvägen och hitta någon de uppfattar som svagare och således kortsiktigt mår bättre genom att få den andre att må sämre. MEN deras eventuella problem är INTE VÅRT ANSVAR!!

När det gäller mobbing så ser jag rött. Att sparka neråt på de som redan ligger eller att hacka på de som är mindre än en själv är fegt och förtjänar enligt min mening alltid allvarliga konsekvenser för förövarna. Som gammalt mobboffer som skapat sig en egen väg i livet så är det naturligt för mig att vilja försvara och stärka de som utsätts för mobbing eller kontrollfreaks.